BACK

Racing Photos


CONTACT US
     
2015 Racing Photos

 

I-80                                7/31    Goose                         NSL

I-80                                4/4     Goose                      Racing

I-80                                4/3     Goose                      Racing

2014 Racing Photos

NE  I-80                                 9/19   Goose                        ASCS

NE  I-80                                 9/18   Goose                         305's

NE  Junction City Vid           8/12  Goose      Int DonnieSchatz

2013 Racing Photos

Albion                               8/18 Shari                          Racing

US-30                                8/7  Shari                           Racing

Riviera                              8/3  Shari                           Racing

Stuart                                7/21 Shari               Championship

Riviera                              7/20 Shari                          Racing

Race Night                       Stuart                            7/14 Shari

ASCS                                I-90 Speedway              7/6 Goose

ASCS Main Vid               I-90 Speedway              7/6 Goose

Race Night                       I-90                                 7/6 Shari

Race Night                       Riveria                            7/3 Shari

Race Night                       Riveria                          6/30 Shari

Race Night                       Albion                            6/28 Shari

ASCS                                Junction MS               5/24 Goose

ASCS Main                      I-80                              5/23 Goose

ASCS Heats Pits              I-80                              5/23 Goose

ASCS Video's                   I-80                              5/23 Goose

ASCS Pit Walk                 I-80                         4/6 By Goose

ASCS A Main                   I-80                  4/6/13 By Goose

ASCS  Heats                     I-80                       4/6 By Goose 

2012 Racing Photos

 

 Interview Vid          9-8    Goose               Brian Brown   

Junction                   9-8    Goose                          ASCS

 Junction                    8-14  Goose                          WoO

I-90                            7-7    Goose                         ASCS

Junction                      6-24  Goose  Grossenbacher Vid

Junction                       6-22  Goose                       ASCS

I-80                              4-7   Goose                        ASCS

2011 Racing Photos  

 

I-80                              9-16  Goose           ASCS NCRA

Junction                       9-10  Goose              Main ASCS

Junction                       9-10  Goose             Heats ASCS

Junction                       9-10   Goose                          Pits

McCool Junction        6-30   Goose               Track Visit

Eagle                           6-11   Robin                         ASCS

Eagle                           6--11  Goose                        ASCS

MAY

McCool Junction        5-27   Goose                         Main

I-80                              5-26   Goose                         Main

Eagle Raceway           5       Goose              Track Visit

I-80 Speedway            4-9    Goose                        Main

I-80 Speedway            4-9    Goose                  Heat Vid

I-80 Speedway            4-9    Goose         Pits & Winner

I-80 Speedway             4-9    Goose                      ASCS

2010 Racing Photos

2010

I-80                           9-25  Goose          Action ASCS

I-80                           9-25  Goose              Pits ASCS

JMS                          9-11  Goose                     ASCS

JMS                          9-11  Goose              ASCS Pits

Nebraska Cup          9-12 Goose                      ASCS

Nebraska Cup          9-5  Goose                       ASCS

I-80                            9-3   Goose            Main ASCS

I-80                            9-3   Goose            Hot&Heats

I-80                            8-16 Goose                        TNT

Butler Co.                 8-4    Goose                      Main

Butler Co.                 8-4    Goose               ALLStars

Boone Co.                 7-11  Goose       Winner   ASCS

 I-80                           7-2  Goose                        ASCS

Junction                    7-1  Goose                        ASCS

Junction                    6-25  Goose                      Mains

              Junction                    6-25  Goose           WoO Sprints               

I-80                           4-17  Goose           ASCS Mains

I-80                           4-17  Goose              Mod Crash

I-80                           4-17  Goose               Mod Main

I-80                           4-17  Goose                  Heats Bs

I-80                           4-17  Goose         Pits & Drivers

I-80                           4-16  Goose          H-Laps Heats

I-80                           4-16   Goose     Pits Dr Meeting

I-80                           4-16  Goose                  Hot Laps

I-80                           4-16  Goose       LM Stocks Ect.

I-80                           4-16  Goose              ASCS Main

 

 
     
     

2009

SEPT

        Butler County                           9-13     Goose            PreRace and Heats

        Butler County                           9-13     Goose                     ASCS Mains

        Butler Co.                                  9-11-13 Goose                              ASCS

        Eagle                                          9-12   Goose              Pits and Hot Laps

        Eagle Raceway                          9-12   Goose                                 ASCS

AUG

        I 80 Speedway                          8-17   Goose                                 ASCS                  

JULY

        Karney                                      7-17   Goose                 Street Rod Show

        Karney                                      7-17   Goose                 Street Rod Show

JUNE

        North Platte                               6-19   Goose                          Land Days

May

        Video of I-80 Sprints                 5-22   Goose                      ASCS Sprints

        I-80                                             5-22   Goose                                  ASCS

April

        I-80                                             4-11   Goose                                   Video

        I-80                                             4-11   Goose                       ASCS Sprints

        I-80                                             4-10   Goose                       ASCS Sprints

2008

Sept

         Eagle                                       9-8     Goose                                    ASCS

        Eagle                                      9-7-08 Goose                   Hot Laps- Heats

        Eagle                                      9-7-8   Goose                              Pre Race

2007

Dec

        Chad Humston Fast And Furious 2007 In Nebraska Edited By Mom "Ronda Humston" Video

        Agricultural Producers Appreciation Banquet

        Visit to John the Jets shop

Nov

        Visit to Big Dog Shop

June      

        Eagle                                       6-9  Goose                            Set #2

        Eagle                                       6-9  Goose                            Set #1

        Eagle                                       6-9  Goose                Fans @ WoO    

May

        Lincoln Raceway                                                                    Sprints

        Junction Motor Speedway                                           ASCS Sprints

April

        I-80                                         4-15     Jerry Goose                        ASCS NCRA

        I-80                                         4-14     Jerry Goose                        ASCS NCRA

      Autograph Day                                 Jerry Goose

 

2006

Sept

        Eagle                                     9-15-06             Kathy Connett    WoO

Aug

        McCool                                  8-14                                           NST

May

     Beatrice                                    5-27-06                          Scott Wisdon        

     Nebraska Raceway Park        5-14-06      Photos Visit   Terri Brown    78 Photos

 

 
Racing Photos
Graphics By: Page Design By:

D.J.K. Web
Creations

Our Gallery
Web Design

Copyright 2001 [LuvRacin.com]
All rights reserved.
Revised: August 06, 2015